เครื่องสแกนโลหะแบบเดินผ่าน

Walk Through Metal Detector

เครื่องสแกนโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through Metal Detector)

เครื่องสแกนโลหะแบบเดินผ่าน Walkthrough ในยุคปัจจุบันพบว่ามีเหตุการณ์ก่อการร้าย หรือ เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบอาวุธ จึงมีความจำเป็นต่อทุก ๆ สถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยต้องการการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ Brand FEDA จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสินค้าที่มีประสิทธิ์ภาพ ที่ช่วยในการตรวจสอบอาวุธต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมีความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

เครื่องสแกนโลหะแบบเดินผ่าน Walkthrough

รายละเอียดสินค้า

  • ตรวจจับโลหะได้ 12 Zone
  • ใช้ในการตรวจอาวุธ และตรวจสอบโลหะที่ซุกซ่อนอยู่ในร่างกาย
  • มีเสียงและไฟสัญญาณแจ้งเตือน
  • จอ LED แสดงจำนวนคนเดินผ่าน และจำนวนคนที่ตรวจพบโลหะ
  • ไม่เป็นอันตรายต่อสตรีมีครรภ์