People Counter รุ่น P102D

Product Picture

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เครื่องนับคน แบบ ตั้งพื้น
  • วัสดุเหล็กสีดำ รวยงาม แข็งแรง ทนทาน
  • มีหน้าจอแสดงผลแยกจำนวนการเข้า – ออก
  • เหมาะกับพื้นที่ประตูตั้งแต่ 1 – 4 เมตร
  • แสดงจำนวนการนับตั้งแต่ 1 – 90000
  • ติดตั้งระบบการแปลงสัญญาณ Ethernet และ Wifi (option) ได้ภายในตัวเครื่อง