Motion Sensor คืออะไร

Motion แปลตรงตัวแปลว่า การเคลื่อนไหว เมื่อนำไปรวมกับ Sensor ที่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ จึงแปลได้ว่า เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว การทำงานจึงเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหว ที่ผ่านในจุดติดตั้งแล้วจึงจะทำงาน โดยประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันขโมย ใช้กับประตูอัตโนมัติ เครื่องเล่นเกม เครื่องจับควัน เป็นต้น

Motion Sensor และ Microwave Sensor เกี่ยวข้องกันอย่างไร

เนื่องจาก เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว มีหลักๆ 2 ประเภท คือ Passive Infrared (PIR) ที่เป็นการตรวจจับความร้อนจะสามารถตรวจจับมนุษย์ สิ่งมีชีวิตต่างๆได้เป็นอย่างดี คล้ายกับเซ็นเซอร์แอร์ ที่ตรวจจับความร้อนแล้วส่งแอร์ไปในทิศทางนั้นๆ กับ Microwave Sensor (MW) ที่เป็นการตรวจจับสิ่งที่ผ่านในระยะโดยไม่สนใจในวัสดุ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ไมโครเวฟเซ็นเซอร์ ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนั้นเอง

ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการเสียโอกาสจากการติดตั้ง จึงได้มีเซ็นเซอร์รูปแบบผสมระหว่าง PIR และ Microwave โดยนิยมนำมาใช้เป็นระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติในห้องน้ำ ทางเดินโรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆ โดยจะทำงานเมื่อเซ็นเซอร์สามารถจับความร้อนหรือมีการเคลื่อนไหวของวัตถุ เป็นต้น

Microwave Sensor

Beam Sensor

การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวมีข้อดีหลายประการในการประยุกต์ใช้งานได้มากมาย ซึ่งการใช้งานของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนั้น ไม่ได้เพียงแต่ใช้งานประตูอัตโนมัติ แต่ยังสามารถทำงานในส่วนของเซ็นเซอร์อื่นๆได้อีกมากมาย เช่น

การประยุกต์ใช้ในรถยนต์ ปัจจุบันรถยนต์บางรุ่น เริ่มมีการนำเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไปติดภายในรถ เมื่อมีการเคลื่อนไหวหลังคำสั่งเฉพาะจะมีสัญญาณเตือนทันที เพื่อใช้เป็นระบบกันขโมย

การประยุกต์ใช้เพื่องานป้องกัน เช่นเดียวกับรถยนต์ เราสามารถนำแนวคิดเดียวกันมาใช้กับตัวบ้าน เมื่อเราตั้งเซ็นเซอร์แบบเคลื่อนไหวในบริเวณรอบๆตัวบ้าน เมื่อมีบุคคลอื่นเดินผ่านในระยะ ระบบสามารถตั้งให้บันทึกกล้องวงจรปิดได้ทันที เพื่อบันทึกภาพผู้ที่เดินผ่าน จนเซ็นเซอร์ไม่สามารถตรวจจับได้ ก็จะหยุดการทำงาน เป็นการประหยัดไฟ และความจำในกล้องวงจรปิด

การใช้งานร่วมกับประตูอัตโนมัติ สำหรับการใช้งาน เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนิยมใช้ในกลุ่มงานประตูอัตโนมัติมากกว่าแบบอื่น เนื่องจากการทำงานเป็นการทำงานในทรงพัด

ความสามารถของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

  • ตัวเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ สามารถกำหนดระยะความแรงของ sensor ประตูอัตโนมัติได้ โดยการปรับเป็นแบบปุ่มหมุนตั้งค่า
  • เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ รองรับไฟ ทั้งแบบ DC และ AC ได้
  • เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ ปรับมุมได้ตั้งแต่ 0 – 90 องศา เพื่อการตรวจจับการผ่านประตูอัตโนมัติที่ดีขึ้น
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว มีระยะอ่านที่ตั้งได้หลายระยะ ตามการปรับองศาของหัวรับสัญญาณ
  • เซ็นเซอร์ประตูเลื่อนอัตโนมัติ สามารถตรวจจับได้ทั้งความร้อน และ วัตถุ
  • เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าการจับระยะตามความสูงได้ ป้องกันการเปิดเมื่อสัตว์เลี้ยงเดินผ่าน

จากข้อมูลด้านต้น คงทำให้ท่านเข้าใจในการทำงาน และความสามารถของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น โดยการเข้าใจและประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ให้ตรงกับความต้องการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากการใช้งานที่ไม่ตรงกับความสามารถย่อมทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์