โรงงาน Pioneer – รูปภาพเพิ่มเติม

ประตูกึ่งอัตโนมัติ ( Semi Auto Door )