แอร์เอเชีย – รูปภาพเพิ่มเติม

ประตูอัตโนมัติ (Auto Slide Door)