เรือซีทรานเฟอร์รี่ – รูปภาพเพิ่มเติม

ประตูอัตโนมัติ (Auto Slide Door)