เครื่องกั้น Full Height

( Full Height Turnstile )

ประตูหมุนโปร่ง (Full Height Turnstile)

ประตูหมุนโปร่ง (Full Height Turnstile)

เป็นเครื่องกั้นทาง อีกรูปแบบหนึ่ง มีชื่อเรียกที่หลากหลาย โดยอาจจะเรียกตามการใช้งานได้ตามนี้ ประตูกั้นคนแบบเต็มบาน , ประตูหมุน , ประตูผลัก , ประตูหมุนแบบทรงสูง โดยการใช้งานหลัก นิยมใช้เป็นประตูสำหรับกั้นคน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย Full Height Turnstile นี้ สามารถควบคุมการเข้าออก โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องอ่านบัตรบัตร , การแสกนนิ้ว หรือการหยอดเหรียญ ตามข้อจำกัดของสถานที่ เครื่องกั้น Full Height หรือประตูหมุนผลัก เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ป้องกันคนปีนข้ามได้ดี เพราะมีขนาดความสูงกว่าตัวคน หมุนผลักได้ 2 ทิศทาง 120 องศา สามารถเดินเข้าออกได้ทีละคน ออกแบบมาเพื่อ ควบคุมการเข้าออกได้อัตโนมัติ สามารถใช้ร่วมกับระบบ Solutions ต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ สินค้าคุณภาพภายใต้แบรนด์ FEDA

การประยุกต์ใช้ของ เครื่องกั้น Full Height หรือประตูหมุนผลัก

  • แบบสามารถนับคนได้
  • แบบบันทึกเวลาการทำงาน และควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ให้สามารถผ่านเข้าพื้นที่ได้ ติดตั้งได้ทั้ง สแกนบัตร สแกนนิ้วมือ กดรหัส ใบหน้า wristband
  • เครื่องกั้น Full Height หรือประตูหมุนผลัก แบบหยอดเหรียญ
  • เครื่องกั้น Full Height หรือประตูหมุนผลัก ทดสอบไฟฟ้าสถิตย์ (ESD)

เครื่องควบคุม การเข้า-ออกชนิด แบบ Full Height หรือประตูหมุนผลัก ผลิตจาก Stainless ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทนทาน สามารถ เข้า-ออกได้เพียงครั้งละ 1 คนเท่านั้น

ประโยชน์ของ เครื่องกั้น Full Height หรือประตูหมุนผลัก

  • สร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยให้กับสถานที่หรือองค์กร
  • สามารถกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ได้
  • สามารถตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกพื้นที่ได้
  • สร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการ การเข้าพื้นที่
  • สร้างวินัย ความเป็นระเบียบให้กับบุคลากรในองค์กร

เครื่องกั้น Full Height ประตูหมุนผลัก หรือ ประตูกั้นคนแบบเต็มบาน เหมาะสำหรับ ห้างสรรพสินค้า ห้องน้ำ สถานบันเทิง สถานบริการต่างๆ อาคารสำนักงาน โรงงานขนาดใหญ่

เครื่องกั้นรุ่นต่าง ๆ ของ Feda