โรงงานน้ำตาล จ.สระแก้ว – รูปภาพเพิ่มเติม

เครื่องกั้น Full Height