เครื่องกั้นแบบบานสวิง

( Swing Gate )

เครื่องกั้นแบบบานสวิง ( Swing Gate )

เครื่องกั้นบานสวิง หรือเครื่องกั้นทางเดินแบบบานสวิง หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า Swing Gate, Swing Turnstile เป็นเครื่องกั้นทางอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีรูปแบบที่สวยงาม และทันสมัย มีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายฟังก์ชั่น ทั้งแบบใช้ไฟฟ้า มี Sensor ควบคุมระบบการทำงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และไม่ใช้ไฟฟ้า ( Swing Gate Manual ) จึงมีผู้นิยมใช้เครื่องกั้นแบบบานสวิง Swing Gate, Swing Turnstile มากขึ้น และเครื่องกั้นชนิดนี้ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้ เช่นระบบ หยอดเหรียญ, Feed Card, Access Control ไม่แพ้เครื่องกั้นทางประเภทอื่น ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ กับการกั้นทางสำหรับพาหนะ เช่น จักรยาน หรือ มอเตอร์ไซด์ ได้อีกด้วย

เครื่องกั้นบานสวิง Swing gate กับ Solutions ต่าง ๆ

  • เครื่องกั้นแบบบานสวิง Swing gate แบบนับจำนวนคน
  • เครื่องกั้นแบบบานสวิง Swing gate แบบบันทึกเวลาการทำงาน สแกนบัตร, สแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ), สแกนใบหน้า ( Face Scan), สแกนเส้นเลือด, กดรหัส, wristband
  • เครื่องกั้นแบบบานสวิง Swing gate แบบหยอดเหรียญ
  • เครื่องกั้นแบบบานสวิง Swing gate ทดสอบไฟฟ้าสถิต (ESD)
  • เครื่องกั้นแบบบานสวิง Swing gate แบบ Feed บัตร

เครื่องกั้นบานสวิง Swing gate เหมาะกับสถานที่

เครื่องกั้นทางเดินแบบบานสวิง หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า Swing Gate, Swing Turnstile เหมาะสำหรับ ห้างสรรพสินค้า ห้องน้ำ สถานบริการต่าง ๆ อาคารสำนักงาน โรงงานขนาดใหญ่ ห้องสมุด โรงเรียน มหาวิทยาลัย Fitness ร้านที่ระลึก สหกรณ์ ฯลฯ

ตัวอย่างผลงานของ FEDA