ม.วไลลงกรณ์ – รูปภาพเพิ่มเติม

เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ ( Flap Barrier )