Call Us Today! 097-963-9896|nonteeya@gmail.com
ผลงานที่ผ่านมา2020-06-02T20:51:30+07:00

ผลงานที่ผ่านมา

(Site Reference)

ขอบคุณทุก ๆ ความไว้วางใจค่ะ

ผลงานที่ผ่านมา บางส่วนของเรา (บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น จำกัด) เกี่ยวกับ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ,ประตูสวิงอัตโนมัติ,ประตูกึ่งอัตโนมัติ,เครื่องนับคนเข้า-ออก,เครื่องกั้น3ขา,เครื่องกั้นหยอดเหรียญ,เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ,เครื่องกั้นแบบบานสวิง,เครื่องกั้น Full Height,แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ,เครื่องสแกน

ผลงานทั้งหมดของเราค่ะ

เครื่องกั้น 3 ขา หยอดเหรียญห้องน้ำตลาดเทศบาลไทรน้อย

By |October 9th, 2023|Categories: Site Reference, Tripod Turnstile, เครื่องกั้นหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำ|Tags: , , , , |

Sai Noi Municipal Market - รูปภาพเพิ่มเติม เครื่องกั้นหยอดเหรียญ 3 [...]

เครื่องกั้นหยอดเหรียญห้องน้ำ ตลาด อตก

By |October 9th, 2023|Categories: Full Height Turnstile, Site Reference, เครื่องกั้นหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำ|Tags: , , , |

Or Tor Kor Market - รูปภาพเพิ่มเติม เครื่องกั้นหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำ [...]

เครื่องกั้นหยอดเหรียญตลาด อตก.

By |September 13th, 2023|Categories: Full Height Turnstile, Site Reference, เครื่องกั้นหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำ|Tags: , , , |

Or Tor Kor Market - รูปภาพเพิ่มเติม เครื่องกั้น Full [...]

เครื่องนับคนเข้าออก-วิทยาลัยพยาบาลนนทบุรี

By |August 9th, 2023|Categories: People Counter, Site Reference|Tags: , , , |

Nonthaburi College of Nursing - รูปภาพเพิ่มเติม เครื่องนับคนเข้าออก [...]

ไม้กั้นรถยนต์ระบบ Manual โรงงานลูกอมฮาร์ทบีท

By |June 19th, 2023|Categories: Car Park, Site Reference|Tags: , , |

Heartbeat Candy Factory - รูปภาพเพิ่มเติม ไม้กั้นรถยนต์ระบบ Manual [...]

เครื่องกั้น3ขา หยอดเหรียญ ตลาดจรัญ 75

By |June 12th, 2023|Categories: Site Reference, Tripod Turnstile, เครื่องกั้นหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำ|Tags: , , |

Charan 75 Market - รูปภาพเพิ่มเติม เครื่องกั้น 3 ขา [...]

Go to Top