บจก.วัฒนไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง – รูปภาพเพิ่มเติม

เครื่องกั้น 3 ขา ( Tripod Turnstile )