บจก.ตรงธนานคร (นันยาง) – รูปภาพเพิ่มเติม

เครื่องกั้น Full Height แบบสแกนลายนิ้วมือ